خدا همین حوالیه

god with us
دانلود آهنگ خدا همین حوالیه

god with us

متن آهنگ :

ساز زمانه کوک کوک حال من و تو خوب خوب

پای به پای من بیا دست به دست من بکوب

چه حال خوب و سرخوشی ، پشت به پشت من بده

دلت نلرزه قرص قرص مشت به مشت من بده

به روزگارمون بخند ، که خنده ی تو عالیه ادامه خواندن “خدا همین حوالیه”