دانلود آهنگ ۲ دیقیه بودی حالا

2 dighe
دانلود آهنگ ۲ دیقیه بودی حالا

2 dighe

متن آهنگ :

نه به باره نه به داره هنوز هیچی نشده
چرا ترمزت بریده کجا با این عجله
هنوزم فکر میکنم یه حسی داری تو به من
تو خودت نریز یه ریز هی بهم حرفاتو بزن

دو دقیقه بودی حالا
کجا میری تو بی ما
مواظب دور و ورت باش
میفهمیدی میخوامت ای کاش

دو دقیقه بودی حالا ادامه خواندن “دانلود آهنگ ۲ دیقیه بودی حالا”