دانلود مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸

دانلود مسابقات جام جهانی روسیه با زبان اصلی

( * بازی بلژیک و ژاپن اضافه شد. * )

jame jahany 2018

لینک دانلود :

بازی روسیه – عربستان : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی مصر – اروگوئه : کیفیت ۴۸۰


بازی ایران – مراکش : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


اسپانیا – پرتغال : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


فرانسه استرالیا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی پرو – دانمارک : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی آرژانتین – ایسلند : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی کرواسی – نیجریه : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی صربستان – کاستاریکا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی مکزیک – آلمان : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی برزیل – سوئیس : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی سوئد – کره‌ جنوبیکیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی بلژیک – پاناما : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی تونس – انگلیس : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی کلمبیا – ژاپن : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی لهستان – سنگال : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی روسیه – مصر : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی اروگوئه – عربستان : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی پرتغال – مراکش : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی ایران – اسپانیا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی دانمارک – استرالیا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی فرانسه – پرو : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی آرژانتین – کرواسی : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی نیجریه – ایسلند : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی برزیل – کاستاریکا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی صربستان – سوئیس : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی آلمان – سوئد : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی کره جنوبی – مکزیک : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی بلژیک – تونس : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی انگلستان – پاناما : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی لهستان – کلمبیا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی ژاپن – سنگال : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی اروگوئه – روسیه : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی عربستان سعودی – مصر : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی اسپانیا – مراکش : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی ایران – پرتغال : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی استرالیا – پرو : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی دانمارک – فرانسه : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی ایسلند – کرواسی : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی نیجریه – آرژانتین : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی مکزیک – سوئد : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی کره جنوبی – آلمان : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی سوئیس کاستاریکا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی صربستان برزیل : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی انگلستان بلژیک : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی سنگال کلمبیا : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی فرانسه – آرژانتین : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی اروگوئه پرتغال : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی اسپانیا روسیه : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی کرواسی دانمارک : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی برزیل مکزیک : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰


بازی بلژیک – ژاپن : کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *